diakonia.net.pl

diakonia.net.pl

Sekty

Sekty

Sekty

Na chwilę obecną można odnotować liczne sekty, które działają w niemal całym naszym kraju. Z pewnością jest to próba naciągnięcia ludzi na pieniądze, jednakże skala nie jest duża. www.iq.pl Bardzo często jest to oszukiwanie ludzi słabych, chorych etc. W ten sposób możemy dotrzeć do różnych sekt, które po prostu będą chciały nas za wszelką cenę wykorzystać. Niestety, ale odpowiednie podejście do wszystkich z tym związanych zagadnień może być niezwykle ważne dla wielu osób.

Artykuł napisany przez: https://www.iq.pl/