diakonia.net.pl

diakonia.net.pl

Odwrot od religii

Odwrot od religii Niestety, ale w obecnych czasach możemy zauważyć głównie odwrót od religii. Odwrót ten jest tym bardziej widoczny, iż w tego typu read...

Read More

Duchowni

Duchowni Obecny poziom duchownych jest na pewno lepszy, niż pod koniec XV wieku, kiedy to gnuśność duchownych doprowadziła do licznych rozłamów w kościele read...

Read More

Komunia swieta

Komunia swieta Jest to sakrament, na podstawie którego wierni przyjmują ciało i krew Jezusa. Występuje on w religii chrześcijańskiej ,ale nie jest read...

Read More

Swiatowe dni mlodziezy

Swiatowe dni mlodziezy W tym roku do polski zjedzie wiele osób na światowe dni młodzieży. Będą tam modlić się oraz rozmawiać na temat wiary. Z read...

Read More

Boze narodzenie

Boze narodzenie Boże narodzenie jest świętem, które cieszy się największą popularnością. Zapewne z tego też powodu, że jest związane read...

Read More

Kalwinisci

Kalwinisci Kalwiniści pochodzą od Jana Kalwina, która zapoczątkował tą religię w ramach reformacji w XVI wieku. Była to bezpośrednia odpowiedź na panujące read...

Read More